Sök på Vattenbussen

Sök

Prenumerera på nyhetsbrevet...

Sök

Månadens fråga

Tror du att kollektivtrafik på vattnet har möjlighet att öka transportsystemets kapacitet?

Ja definitivt! Flexibiliteten skulle öka och sårbarheten minska

Vet inte, beror på turtäthet och hur många vattenbusslinjer som finns

Nej, satsa på att öka spårtrafiken och vägnätets kapacitet istället

Sök

Vi är intresserade av resenärernas åsikter.