Vattenbussens ambition

Att starta båttrafik på vattnet kan tyckas relativt enkelt. En båt, en terminal i varje ände och sen kör vi. Men Vattenbussens ambition är långsiktig.


Vi vill att det verkligen ska funka i praktiken, så att även den mest inbitna bilist kan tänka sig att välja ett kollektivt resealternativ. Då ställs krav på infartsparkeringar, anslutningstrafik, restid, tillräcklig turtäthet etc.
    
Vi vill att Vattenbussen ska vara tillgängligt för alla. Inte bara ett exklusivt alternativ för de få. Precis som för all annan kollektivtrafik krävs då skattesubventioner för att hålla nere biljettpriset till en rimlig nivå. Det kräver beslut som ibland tenderar att ta tid.
    
Vattenbussens uttalade ambition är att det ska vara hållbart ur ett samhällsperspektiv. Klimatpåverkan ur ett helhetsperspektiv ska vara betydligt bättre än biltrafiken och sträva mot att matcha övriga kollektiva alternativ.
    
Och du, allt det här är fullt möjligt!
    
Om vi arbetar tillsammans för en konstruktiv lösning. Alla råd på vägen mottages tacksamt.

Dela Vattenbussen med dina vänner!