Samverkansforum för urbana vattenvägar

I mitten av 2012 startade Vattenbussen ett nationellt samverkansforum för kollektivtrafik på urbana vattenvägar. Samverkansforumet har sedan dess arbetat med att säkerställa att vattenvägen får sin rättmätiga plats i transportsystemet utifrån den potential som vattenvägarna skulle kunna innebära i utvecklingen av hållbara attraktiva städer.

    
När Vattenbussen under 2011 beviljades stöd från svenska innovationsmyndigheten Vinnova (inom ramen för utlysningen Utmaningsdriven Innovation för projekt ”Hållbar kollektivtrafik på urbana vattenvägar”) blev det starten på ett konstellationsbyggande som skulle bli grunden för nämnda nationella Samverkansforum. Från början inkluderades endast Stockholmsbaserade aktörer, men året därpå utvidgades grupperingen till att även omfatta Västra Götaland och Göteborgsbaserade aktörer.
    
Från hösten 2012 fungerade samverkansforum för kollektivtrafik på urbana vattenvägar som arbetsgrupp i det nationella FoI-projektet ”Koll på vatten”. Efter att detta avslutats under 2015 har forumet lånats ut till det fleråriga projektet Vattenvägen 365, som bedrivs i samarbete med KTH, med stöd av bland annat Sjöfartsverket.
    
Målet med Samverkansforum för urbana vattenvägar är att säkerställa att vattenvägen som resurs tas tillvara på bästa sätt för ett hållbart samhälle. Precis som för andra trafikslag behöver vattenvägen inkluderas i samhällsplaneringens tidiga skeden för att tackla de utmaningar som regionförstoring och storstäders bostadsutveckling innebär.
    

Deltagare i Samverkansforum för urbana vattenvägar


    
    2015-06-17
    

Dela Vattenbussen med dina vänner!