I gränslandet mellan näringsliv och politik

Vattenbussen arbetar i gränslandet mellan näringsliv och politik. Ett område fyllt av innovations- & affärsmöjligheter för en hållbar samhällsutveckling. Idéer i detta gränsland ser dock sällan dagens ljus som färdiga produkter eller tjänster.

    
Näringslivet har siktet inställt på maximal företagsekonomisk lönsamhet, i bästa fall kryddat med ett visst socialt ansvarstagande (CSR). Samhällets aktörer å andra sidan navigerar efter största möjliga samhällsnytta för minsta möjliga skattemedelsinsats. Även om många säkert ser att ett samarbete skulle gagna båda parterna drar man sig ofta eftersom ett beroende av motparten uppstår för att kunna fullfölja uppgiften. Det verkar krångligt och svårt, helt enkelt. På många områden saknas också uppbyggda organisatoriska strukturer för sådana samarbeten. Här agerar Vattenbussen katalysator.

Foto: Ola Ericson - Stockholmsfoto


En intressant tredje part i sammanhanget är de som sitter inne på expertkunskapen – akademin. Lika viktigt som det är att få ordning på helhetsbilden och de stora penseldragen, lika avgörande är detaljerna. Här arbetar Vattenbussen för att korsbefrukta expertkunskapen med den övergripande samhällsplaneringen.
    
Vattenbussen tror på dialogen som verktyg i tidiga utvecklingsskeden och på samsyn som plattform för fruktbara avstamp. Att tänka rätt och hela vägen från början för att hamna rätt i slutet.
    
    
2012-08-15

Dela Vattenbussen med dina vänner!