För bättre flyt i trafiken

Numera bor var tredje svensk i storstadsregionerna vilket betyder att nästan 4 miljoner människor dagligen berörs av trängselproblematiken. Det tar lång tid att transportera sig och många kämpar med att få det berömda livspusslet att gå ihop.

    

Foto: Ola Ericson - Stockholmsfoto

Om man genom nya resvägar eller utvecklade trafikslag kan minska restiden med en timme per dag så är det rätt avgörande för den enskilde individen. Äntligen blir det kanske möjligt att vara fotbollstränare åt barnen eller gå på den där eftertraktade kvällskursen. Eller kanske bara hinna andas ut…
    
Ur ett samhällsperspektiv beräknas trafikförseningar vid arbetspendling kosta cirka 11,5 miljarder kronor per år (inkluderat miljökonsekvenser)*. Så för varje år tidigare som vi hittar en bra lösning finns pengar att spara. Effektiv vattenburen kollektivtrafik går förhållandevis snabbt att etablera om man jämför med andra infrastrukturinvesteringar och det ger en annan flexibilitet än väg och järnväg.
    
    
    
*Enligt Arbetspendling i storstadsregioner - en nulägesrapport av Trafikanalys 2011.
    
    
2012-08-15

Dela Vattenbussen med dina vänner!