Vattenvägen för flyt i trafiken

Vartefter allt fler människor väljer att bosätta sig i storstadsregionerna krävs att fler också väljer kollektiva färdmedel för att undvika en kraftigt försämrad framkomlighet. På många håll har både vägar och spår slagit i kapacitetstaket för länge sedan och en utbyggnad av kollektivtrafiken är central. Så när gatuutrymmet i staden blivit en bristvara borde blickarna gå till den area som vattnet kan erbjuda, men istället hör man ofta vattenvägarna diskvalificeras med att de skulle ha en bristande kapacitet. Inget kunde vara mera fel.

    
I fallet av ett äldre långsamgående fartyg med på- och avstigning endast i fören må det vara sant att kapaciteten är begränsad, men med ett modernt system av väl utvecklade vattenbussar är påståendet ytterligt tveksamt.
    
Tänk dig själv ett tunnelbanesystem med bara ett tågset där alla passagerare ska på och av i fören – inte särdeles effektivt eller kapacitetsstarkt det heller. Kapaciteten ökar eller försämras beroende på hastigheten, anslutningsplatser och hur de fartyg som trafikerar farlederna är konstruerade.

Illustration: Svante Fransson - Hur på- och avstigning fungerar är en faktor som påverkar kapaciteten. ÄLVIS illustrerar ett sätt att minimera tiden vid hållplatserna.
Hur på- och avstigning fungerar är en faktor som påverkar kapaciteten. ÄLVIS illustrerar ett sätt att minimera tiden vid hållplatserna.


Vattenvägen är den infrastruktur som snudd på inte har någon kapacitetsbegränsning alls. Utan större infrastrukturinvesteringar kan nya fartyg sättas i drift och vartefter stadens upptagningsområde utvecklas kan nya rutter enkelt tas i bruk så att kapaciteten successivt ökar.
    
Sett ur ett större perspektiv har vattenburen kollektivtrafik möjlighet att ge hela transportsystemet både ökad kapacitet, ökad flexibilitet och minskad sårbarhet. Sjötrafiken är pålitlig. Den drabbas aldrig av köer och sällan av driftsstopp. Den är inte lika känslig för störningar som väg och järnvägsburen trafik. Vid olyckor, ombyggnader eller andra störningar kan färdstråken enkelt styras om och flytbryggor kan vid behov flyttas och skapa nya hållplatser. Detta ger hela trafiksystemet ökad flexibilitet och minskad sårbarhet.
    
2012-10-10

Dela Vattenbussen med dina vänner!