Miljöpåverkan sett ur olika perspektiv

Sjöfartens miljöaspekt är ett område som omgärdas av många bergsäkra påståenden. Negativa såväl som positiva. Men vad gäller egentligen? Vilka fakta har vi att luta oss mot på området och hur ser det ut gällande vattenburen kollektivtrafik?

    
När man pratar miljöpåverkan och båttrafik gäller det att hålla tungan rätt i mun gällande vilka farvatten det är som trafikeras. Är det närsjöfart, kustsjöfart eller inlandssjöfart? Eller kanske sjöfart mellan kontinenter?
    
Vattenburen kollektivtrafik räknas som inlandssjöfart, vilket gör att miljökraven är betydligt högre ställda än för annan typ av sjöfart. Båtbussar som Älvsnabben, båtbussen i Karlstad eller Waxholmsbåtarna kör därför sedan många år tillbaka på samma bränsle som stadstrafikens dieselbussar.
    
Vad gäller de senaste årens fina miljöutveckling inom busstrafiken och investering i moderna bussar (exempelvis biogasbussar) har samhällets stöd varit helt avgörande. En motsvarande stödinsats på sjösidan välkomnas varmt så snart den strategiska planeringen av båttrafikens roll i den urbana kollektivtrafiken börjar ta form.
    
En avgörande faktor när man pratar om olika trafikslag och dess miljöpåverkan är helhetsperspektivet. Det är inte endast fartyg och fordon som avgör hur stort klimatavtrycket för respektive trafikslag blir. Anläggningen av infrastrukturen bör självklart också ingå i beräkningen av den totala miljöpåverkan.
    
För miljöns skull är det så klart centralt att hushålla med våra resurser. Ett sätt är att utnyttja befintlig infrastruktur på bästa sätt. Det totala antalet personkilometer bör minimeras. I detta sammanhang har kollektivtrafik till sjöss en stor fördel. Dels för att man kan åka tvärsöver istället för runt om, vilket minskar avståndets längd. Vattenburen kollektivtrafik är också ett utmärkt komplement för att få fler att cykla och stötta överflyttningen från bilen.
    
Vad gällande isgående fartyg finns ett innovationsbehov för att optimera hållbarheten i året-runt-trafiken. Se vidare vår artikel om vintertrafik.
    
    
2012-11-01
    

Dela Vattenbussen med dina vänner!