Handelsstudenter gnuggar geniknölarna för pendlande Ekeröbors skull

Ekeröbaserade Vattenbussen AB blev kontaktade av Handelshögskolan i Stockholm för att ge studenterna en verklighetsbaserad utmaning från näringslivet. Någon månad senare ägnades runt 2000 intensiva mantimmar åt att hitta affärsmässigt hållbara lösningar för en pendelbåtstrafik, som ger Ekeröborna samma service som i innerstaden utan att för den skull gräva djupa hål i resenärernas fickor.

    
Det var 32 smått spända och sannolikt ganska trötta studenter – varav två hemmahörande i kommunen, Aleksandra Kutser och Emma Finnerman - som samlades på Handelshögskolan i Stockholm för att redovisa deras så kallade Live Case arbete härom fredagen. Arbetet var en del av en tvåårig master-utbildning i general management (företagsledarutbildning). Studenterna i fråga kom från en rad olika länder såsom Kina, Brasilien, Frankrike, Ukraina och USA, och har redan en kandidatexamen i ett annat område än företagsekonomi – teknik, naturvetenskap, juridik, medicin, statsvetenskap, humaniora, osv. Massiv samlad kunskap och erfarenhet alltså. Och alla gnuggade de geniknölarna för att lösa pendlande Ekeröbors vardagsutmaning.
    
Studenternas uppgift var att under en veckas tid ta sig an en i förväg formulerad problemställning. Meningen med arbetet är att knyta studenternas teoretiska kunskaper till verkligheten. Uppdragsgivare denna gång var Ekeröbaserade Vattenbussen.
    
- ”Som liten företagare är detta en fantastisk möjlighet att tillsammans med mina samarbetsparter inom offentlig sektor få teori korsbefruktad med verklighetsbaserade utmaningar och få nödvändiga områden närmare belysta. Nya perspektiv är också avgörande när man som vi arbetar med att hitta nya typer av affärsmässiga lösningar för att bidra till ett hållbart samhälle – och då menar jag hållbart ur alla tre aspekterna – ekonomiskt, socialt och miljömässigt”, säger Susanna Hall Kihl, VD på Vattenbussen AB.
    
Problemställningen som Ekeröföretaget formulerat tillsammans med skolans professorer tog sin utgångspunkt i att det nu var dags att realisera visionen och erbjuda de faktiska pendlarna en smidigare vardag med en pilotlinje mellan Ekerö och Stockholm utifrån det koncept om ”Suburban Shuttle” som formulerats. Andra antaganden som studenterna ombads hålla sig till var en turtäthet på var 20e minut i rusningstid och en maximal restid på 30 minuter. Uppgiften var att med dessa förutsättningar identifiera och utveckla en optimal affärsmodell för hållbar vattenburen kollektivtrafik.
    
Intressant nog visade de flesta grupper att även en mindre och mer perifer kommun i Stockholmsregionen som Ekerö kan uppnå en turtäthet och service i klass med innerstadens utan att för den skull de enskilda resenärerna måste betala utöver det vanliga. Dock var lönsamheten då genomgående beroende av mer eller mindre oväntade samarbeten med kulturplatser, kulturevenemang, lokalt företagande, bostadsutveckling eller liknande.
    
-”Studenternas insats var imponerande. Tänk vad 32 hängivna individer med bra handledning kan åstadkomma på bara en veckas tid! Mycket tankar känner jag igen från min egna första affärsplan, men att få de bekräftade av en sådan här kompetent grupp är naturligtvis värdefullt. En hel del nytt fanns ju också med – inte minst utifrån deras kunskap om finansiering och kalkylering. Men mest värdefullt var nog bekräftelsen att det riktigt resenärsattraktiva reseutbudet inte kan åstadkommas av EN enskild part utan av en bredare sammanslutning i samarbete!”, säger Susanna. Ja, såvida inte resenärerna själva står för hela kalaset förstås, tillägger hon.
    
Det bästa sättet för Ekeröborna att få en pendelbåt med hyfsat täta avgångar och som inte gräver djupa hål i fickorna på resenärerna, är alltså inte i första hand att peka med hela handen på Trafikförvaltningen (SL/Waxholmsbolaget) utan att starta bredare samverkansarbeten som involverar kulturaktörer, byggbolag och lokala företagare.
    
-”Beskedet är så tydligt det kan bli. Att samla andra näringsidkare här i kommunen för att sjunga upp dem i frågan och lyssna på deras synpunkter blir därmed mitt nästa steg”, avslutar Vattenbussens företrädare, som sedan länge arbetar för att samla lokala resenärer via ”Vattenbussens vänner” som man hittar via företagets hemsida.
    
Den lyssnande panelen bestod i övrigt av representanter från Trafikförvaltningen (dvs SL/Waxholmsbolaget), Trafikverket och KTH. Även Ekerö kommun var inbjudna att delta i panelen, men dessvärre hade de inte möjlighet att prioritera tillfället. I kölvattnet av den nya kollektivtrafiklagen (som kom i januari 2012, reds anmärkning) ansågs ämnet vara högintressant och det var en mycket nöjd panel, som fulla av nya infallsvinklar och perspektiv slutligen lämnade denna mangling för att ta helg.
    

Dela Vattenbussen med dina vänner!