Ny organisation öppning för Mälarens vattenvägar

Stockholm växer kraftigt och snart är var femte svensk Stockholmare. Trängseln ökar både på vägarna och i kollektivtrafiken Men varför utnyttjas inte de befintliga vattenvägarna bättre?
    
Vattenbussen startades för snart två år sedan och arbetar efter visionen om ett nät av klimatsmarta passagerarfärjor i Stockholm och Mälardalen. Glädjande nog händer det äntligen en hel del kring frågan om vattenburen kollektivtrafik, konstaterar Susanna Hall Kihl, initiativtagare till Vattenbussen. Debatten är igång och det är ett oerhört viktigt första steg, men en hel del arbete återstår, så klart.
    
Drömmen är en koppling till kollektivtrafiken. – ”Initialt tyckte jag sjöfarten verkade helt bortglömd hos trafikplanerarna i landstinget och dess kollektivtrafikbolag, SL och Waxholmsbolaget, men efter att ha borrat lite mer i frågan uppenbarade sig en tydlig orsak till att vi inte har någon vattenburen kollektivtrafik i Mälaren”.
    
Landstinget i Nordens Venedig har hittills haft en bristfällig organisation sett ur detta perspektiv, berättar Susanna. SL har nämligen ansvar bara för landbaserad kollektivtrafik medan Waxholmsbolaget har landstingets uppdrag att försörja skärgården, men bara från Saltsjön och utåt. Så länge den arbetsfördelningen kvarstår är utsikten att få kollektivtrafik på Mälaren obefintlig.
    
Därför ser Vattenbussen positivt på landstingets nyinrättade trafiknämnd med tillhörande sjöberedning. Den nya politiska organisationen kan få stor betydelse för kollektivtrafiken till sjöss på sikt, säger Susanna. En professionell sjöberedning kan inte undvika att ta tag i ansvarsproblem-atiken gällande eventuell vattenburen kollektivtrafik på Mälaren. De kan helt enkelt inte bortse ifrån den potential som persontrafik till sjöss har för arbetspendling och effektiva vardagsresor.
    
Vattenbussens utgångspunkt är att underlätta människors vardag och samtidigt bidra med en positiv klimateffekt. Då gäller det att skapa sjötrafik med fokus på kort restid och vettig turtäthet. Många får något ljuvt i blicken och ser sig själva sitta bakåtlutande med en kopp kaffe i handen när man pratar om att åka båt. Det är ju bra, men oftast är inte vår vardag riktigt så avslappnad. Man måste kombinera resenärernas positiva sinnebild med en turlista som gör det praktiskt möjligt en stressig vardag. Då har sjötrafiken oanade möjligheter att bidra till ett bättre samhälle genom att spara tid åt resenärerna, värva inbitna bilister till kollektivtrafiken och därmed bidra till både ökad hälsa och minskade klimatutsläpp.
    
Kontaktperson VATTENBUSSEN: Susanna Hall Kihl, tel 0707-61 66 42

Dela Vattenbussen med dina vänner!