Plats för kollektivtrafik på våra urbana vattenvägar

Vattenbussen arbetar för att förverkliga ett miljösmart, snabbt och bekvämt transportalternativ för urbana vattenvägar, som ger positiva effekter för resenären såväl som för samhället.

    
I takt med att storstadsbefolkningen ökar begränsas framkomligheten och det tar allt längre tid att transportera sig. Läs mer om varför Vattenbussens arbete är centralt.


    
Vi vill ha mer flyt i trafiken och bidra till en smidigare vardag för storstadsborna. För att nå hit arbetar vi med att identifiera de kritiska frågorna för samhällsnyttig kollektivtrafik på vatten och agera katalysator i gränslandet mellan näringsliv och politik. Vad vi har åstadkommit hittills går att läsa mer om här.
    
För att frigöra potentialen hos kollektivtrafik på vatten är en integrering med det övriga kollektivtrafiksystemet nödvändig. Både vad gäller fysiska anslutningar, men även i den strategiska trafikplaneringen. Ett helhetstänk är väsentligt vad gäller kostnader, miljöpåverkan, samhällsnytta, kapacitetsbedömning samt organisatorisk och ekonomisk ansvarsfördelning. Även regelverk har så klart stor betydelse.

Dela Vattenbussen med dina vänner!