Droppen som får bägaren att rinna över

Bilköer på Ekerövägen


    
Så här formulerade Vägverket situationen 2006-09-27 i sin rapport, Ekerö kommuns transportförsörjning, bilaga nr 6 till Utlåtande över utställning av vägutredningen "Effektivare nord-sydliga förbindelser":
    
”Länsväg 261 har redan idag en trafik som i rusningstid ofta passerar kapacitetstaket med långa köer som följd. Det innebär att problemen förvärras för varje tillkommande bilburen arbetspendlare. Den bristande kapaciteten finns både längs sträckan och vid trafikknuten Brommaplan.
    
Egentligen fordras redan idag större vägkapacitet för att klara arbetsresorna med bil till och från Ekerö. Även med mindre befolkningsökning än vad översiktsplanen förutsätter och med utbyggd kollektivtrafik blir därför utökad vägkapacitet synnerligen angelägen.
    
Tillspetsat skulle man kunna säga att nästa nya bilburna arbetspendlare blir droppen som får bägaren att svämma över.”

    
Detta citat stämmer ganska väl överens med de kommentarer och beskrivningar som inkommit till Vattenbussen från olika håll sedan starten.
    
2010-04-22
    
Under hösten 2009 sattes Ekerövägens problematik under luppen och Vägverket genomförde en specifik vägutredning kring Ekerövägen.

Dela Vattenbussen med dina vänner!