Uppdrag för ökad kust- och inlandssjöfart

Sjöfartsverket fick i februari 2016 i uppdrag av regeringen att analysera utvecklingspotentialen för inlands- och kustsjöfart i Sverige. Resultaten av regeringsuppdraget finns redovisade i en rapport.
    

Analys av utvecklingspotentialen för inlands- och kustsjöfart i Sverige

I utredningen beskrivs förutsättningarna och potentialen för att föra över gods från land- till sjötransport, med huvudsakligt fokus på trailer- och containertransporter. Utredningen redogör också för potentialen att i utökad omfattning använda vattenvägen för persontransporter i kollektivtrafiken runt storstäderna. Slutsatserna och åtgärdsförslagen har en bred inriktning och involverar många aktörer som tillsammans måste bidra till lösningarna.
    
Hämta rapporten som pdf
    
Läs mer om rapporten och hämta bilagor på Sjöfartsverkets hemsida
    

Dela Vattenbussen med dina vänner!