Rapport: Hur förverkligas vattenburen kollektivtrafik i Ekerö kommun


Inför sommaren och valet 2010 initierade Vattenbussen ett utredningsarbete för Ekerö kommun. Målet var att utreda förutsättningar och identifiera eventuella hinder för att förverkliga vattenburen kollektivtrafik mellan Ekerö och Stockholms innerstad. Syftet var att snarast möjligt kunna realisera turlistebunden båttrafik med Stockholms läns landsting eller någon av dess aktiebolag, Storstockholms lokaltrafik AB eller Waxholms Ångfartygs AB, som huvudman.
    
Rapporten resulterade i att en enig kommunstyrelse ville satsa på en pilotlinje.
    

utredningsrapport: Vattenburen kollektivtrafik för Ekerö Kommun - hur förverkligas detta?

Utredningen innehåll:

  • Genomgång av relevanta tillstånd och förordningar inkl nya kollektivtrafikpropositionen.
  • Analys: Varför finns det inte idag?
  • Om trafiken ska finansieras av landstinget, vad krävs för att få den till stånd?
  • Förslag på övergripande lösning.
  • Identifiering av svårigheter och nyckelfrågor, som måste lösas för att nå framgång.
  • Förslag på handlingsplan med konkreta åtgärder.


    
Vill du veta mer om rapporten eller läsa den i sin helhet kontakta oss [email protected]
    

Dela Vattenbussen med dina vänner!