En investering i samhällsnytta

Svensk Kollektivtrafik är en branschorganisation som stödjer sina medlemmar i deras arbete med att utveckla kollektivtrafiken. Våra aktiva medlemmar erbjuder lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt i Sverige. Ändå saknas båten helt i denna i övrigt fantastiska lilla film.

Vad krävs för att vattenvägarna ska släppas in i finrummet!?


    
Kollektivtrafiken skapar samhällsekonomisk nytta för betydligt mer än 14 miljarder kronor netto varje år. Det visar en rapport som WSP tagit fram på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik. Till detta kommer andra nyttor som inte ingår i de samhällsekonomiska kalkylerna. Satsningar på kollektivtrafik ses fortfarande alltför ofta som en kostnad i landstingens, kommunernas och statens budgetar. Branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik menar att det är en investering i samhällsnytta, läs mer på Svensk Kollektivtrafiks hemsida

Motsvarande siffror måste tas fram för vattenvägarna!
    
2017-10-10

Dela Vattenbussen med dina vänner!