Slutrapport från Koll på vatten

Forsknings- och innovationsprojektet "Koll på vatten" undersökte vattenvägarnas roll i ett hållbart samhälle. Resultaten från det treåriga samverkansprojektet är sammanställt i en slutrapport.

Slutrapport från Koll på vatten
Klicka för pdf-version


En möjlighet som projektet sett är att vattenvägarna kan ge kortare och mer hållbara resor genom att genvägar skapas i staden eller regionen. En annan potential är ytterligare stärkt koppling mellan stadsutveckling, bostadsbyggande och trafikplanering så att sjönära lägen både kan innebära ett attraktivt boende och god tillgänglighet. Vattenvägarna kan även avlasta landinfrastrukturen på vissa sträckor samt vara ett mobilitymanagement-verktyg i bygg- och underhållsskeden.
    
En viktig slutsats är att frågan om vattenvägarna måste komma in tidigt i planeringen för att de ska ges rätt plats i framtidens hållbara och attraktiva städer.
    
Rapporten i sin helhet finns att ladda ner genom att klicka på bilden eller via länken: "Koll på vatten - ett FoI-projekt om vattenvägarnas roll i ett hållbart samhälle"
    
Läs mer om FoI-projektet om vattenvägar: Koll på vatten
    
Tidigare publikationer från "Koll på vatten" hittar du i länkarna nedan.
    
- Omvärldsanalys urbana vattenvägar
    
- Potentialbeskrivning region väst
    
    
2015-06-02

Dela Vattenbussen med dina vänner!