Koll på vatten - potentialbeskrivning region väst

"Kollektivtrafik på vatten – potentialbeskrivning region väst" är en delrapport inom forsknings- och innovationsprojektet ”Koll på vatten”. Rapportens syfte var att visa om Västra götalandsregionens vattenvägar kan bidra i att tackla de utmaningar som kapacitetsbrist, regionförstoring och behov av nya bostäder innebär och vad som i så fall är kritiska faktorer på området.

Potentialbeskrivning region väst, en delrapport inom forsknings- och innovationsprojektet Koll på vatten. Ökad kunskap och studie av potential i region väst.


Utredningen är ett kunskapsunderlag för fortsatt arbete för att utröna hur vattenvägen kan bidra till ett robust och flexibelt transportsystem i regionen.
    
Via vår nyhetsartikel finner du delrapporten om Västra götalandsregionen i sin helhet.
    
    
Vill du veta mer om FoI-projektet Koll på vatten?
Mer information hittar du här
.
    
    
    

Dela Vattenbussen med dina vänner!