Omvärldsanalys urbana vattenvägar

Rapporten "Omvärldsanalys urbana vattenvägar" är en kunskapssammanställning och den första delrapporten från FoI-projektet ”Koll på vatten”.


Inför rapporten utfördes ett analysarbete av ett 40-tal referenser hämtade från en internationell informationssökning om vattenburen kollektivtrafik. Arbetet resulterade i en kortfattad sammanställning av slutsatserna från analysen. Referenserna finner du i referenslistan.

Illustration av båt motsvarande Persontrafiks andra trafikslag.


En mer utförlig beskrivning av rapporten och dess slutsatser finner du i vår artikel om omvärldsanalysen från aktuelltflödet.
    
Om du söker någon speciell referens alternativt har frågor angående kunskapssammanställningen, hör gärna av dig.
    
    
Pdf version av Omvärldsanalys urbana vattenvägar.
    

Dela Vattenbussen med dina vänner!