Trafikanalys - Båtpendling för ökad kapacitet

Mot bakgrund av kapacitetsproblemen i städernas transportsystem och ökande kostnader till följd av den bristande framkomligheten genomförde myndigheten Trafikanalys en kostnadsjämförelse mellan olika trafikslag.

Trafikanalys rapport Båtpendling för ökad kapacitet.
Klicka för pdf version


Arbetet resulterade i rapporten "Båtpendling för ökad kapacitet", som undersöker om pendelbåtstrafik är ett samhällsekonomiskt lönsamt alternativ för ökad transportkapacitet.
    
Utredningen är unik i sitt slag eftersom kostnadskalkylerna även inkluderade infrastrukturinvesteringarna. Arbetet utgår ifrån ett fiktivt räkneexempel.
    
Vi har även skrivit en nyhetsartikel om rapporten.
    
    

Dela Vattenbussen med dina vänner!