Arbetspendling i storstadsregioner

Närmare hälften av Sveriges befolkning bor i dag i någon av de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Trafikanalys har i sin rapport Arbetspendling i storstadsregioner - en nulägesrapport från 2011 - tagit fram ett kunskapsunderlag för hur arbetspendlingen ser ut i dessa regioner.

    
Arbetspendling i storstadsregioner - en nulägesrapport

Trafikanalys Logga

Rapporten visar att de samhälleliga kostnaderna som uppstår till följd av trafikförseningar vid arbetspendling uppgår till 8,5 miljarder kronor årligen. Inkluderat miljökonsekvenserna av trafikförseningar landar den totala kostnaden på 11,5 miljarder. Båt är ett trafikslag som har möjlighet att bidra till att avlasta flaskhalsar i transportsystemet och förkorta restiden för pendlaren.

Dela Vattenbussen med dina vänner!