Samlat grepp för hållbart transportsystem

En central funktion för Vattenbussens hemsida är att samla vederhäftig information och på så sätt tydliggöra behovet, utmaningarna och möjligheterna för beslutsfattare.

    
Vattenbussens arbete är långsiktigt och det viktiga är att vi successivt tar ett litet kvalitativt steg i rätt riktning. Baserat på vetenskap, fakta och beprövad erfarenhet. I vår värld startar nämligen kreativa lösningar och innovativa förslag med kunskap.
    
För att underlätta benchmarking, kunskapsöverföring och kontinuerlig utveckling har vi därför samlat rapporter och relevanta styrdokument för vattenburen kollektivtrafik.
    
I vår artikelserie vattenbussar i världen tittar vi närmare på hur andra städer i världen bedriver vattenburen kollektivtrafik.

Foto: Ola Ericson - Stockholmsfoto

Dela Vattenbussen med dina vänner!