Vattenbussen startar samverkansforum

I kölvattnet av ett Vinnova-projekt tar Vattenbussen initiativet och startar "Samverkansforum för kollektivtrafik på urbana vattenvägar". Syftet är att fortsätta det värdefulla arbete som inletts och säkerställa att vattenvägen utnyttjas på bästa sätt för en hållbar framtida stadsutveckling.

    
Inom ramen för Vinnovas utlysning Utmaningsdriven innovation (Hållbara attraktiva städer) initierade och drev Vattenbussen projektet Hållbar kollektivtrafik på urbana vattenvägar. Detta fas 1-projekt syftade till att samla berörda parter och arbeta med idéutveckling och konstellationsbyggande inom vattenburen kollektivtrafik. Initialt deltog förutom Vattenbussen, även Lighthouse, SL och Stockholms stad i ansökan. I ett senare skede var både nationella och regionala parter, så som exempelvis Trafikverket, Sjöfartsverket och VGR (västra Götalandsregionen) representerade.

Stockholmsfoto


När projektet började lida mot sitt slut ansåg flera av deltagarna att det var viktigt att fortsätta det värdefulla arbete som påbörjats. Därför instiftades detta samverkansforum för fortsatt arbete och dialog.
    
Målet med Samverkansforum för kollektivtrafik på urbana vattenvägar är att säkerställa att vattenvägen som resurs tas tillvara på bästa sätt för ett hållbart samhälle. Inte bara buss- och tågtrafik behöver ingå i tidiga samhällsplaneringsskeden. Även vattenvägen behöver inkluderas för att vi ska kunna tackla de utmaningar som regionförstoring och storstäders bostadsutveckling innebär.
    
    
    
2012-06-20

Dela Vattenbussen med dina vänner!