Regionala och lokala vattenvägar - har Sverige flyt?

Ett bättre utnyttjande av vattenvägarna skulle innebära att infrastrukturen på land avlastas, att transportsektorns samlade miljöbelastning minskas och bidra till mer hållbara transporter.

    
Vilken roll vill vi att lokala och regionala sjötransporter i Sverige har år 2030?
    
Den 9 februari 2017 arrangerade Lighthouse och CLOSER med stöd av EMMA och NÖKS en dag då deltagarna bland annat fick ta del av resultatet från Sjöfartsverkets regeringsuppdrag om kust- och inlandssjöfart.
    
Vattenbussen var på plats i egenskap av sitt engagemang i Waterway 365. Susanna Hall Kihl pratade om persontransporter på vatten.
Här kan du se föredraget:
    
    
Karl Garme, forskare vid Marina system på KTH och projektledare för Waterway 365 pratade om vattenvägen - den intermodala pusselbiten till resurseffektiva regional- och tätortstransporter.
Här kan du se Karl Garmes föredrag:

Dela Vattenbussen med dina vänner!