Ny rapport om Stockholms sjöfart

Handelskamarens rapport: Kampen om kajerna

Idag presenterade Stockholms Handelskammare ”Kampen om kajerna”, Handelskammarens rapport om sjöfarten i Stockholm. Rapporten är framtagen i samarbete med Handelskammarens sjöfartsutskott, som sedan 2002 haft en rådgivande funktion inom bevakningen av hamn- och sjöfartsfrågor. I utskottet återfinns representanter för rederier och andra direkt sjöfartsanknutna näringar. Rapporten höjer ett varningens finger för att Stockholm riskerar att förlora sjöfarten, samt presenterar ett tiopunktsprogram för att förbättra huvudstaden som sjöfartsstad.
    
Rapporten konstaterar att det finns potential för en storskalig satsning på kollektivtrafik på vatten i Stockholmsregionen, men då krävs att det offentliga tar på sig ledartröjan i denna utveckling. Om tillgänglighet via vattenvägarna ska kunna bli verklighet i framtiden måste kommuner och landsting enas om vem som ansvarar för vad och exakt var gränserna går i otydliga fall. Idag fastnar ofta utvecklingen på detaljfrågor, som suger kraft av såväl operatörer som offentliga instanser.
    
Hämta rapporten som pdf
    
2017-01-27

Dela Vattenbussen med dina vänner!