Regionala och lokala vattenvägar - har Sverige flyt?

En dag arrangerad av Lighthouse och CLOSER med stöd av EMMA och NÖKS då vi bland annat tar del av resultat från sjöfartsverkets regeringsuppdrag om kust- och inlandssjöfart, presenterar pågående projekt som berör inre vattenvägar, och spanar framåt mot framtidens hållbara transporter.


    
Ett bättre utnyttjande av vattenvägarna skulle innebära att infrastrukturen på land avlastas, att transportsektorns samlade miljöbelastning minskas och bidra till mer hållbara transporter. Vilken roll vill vi att lokala och regionala sjötransporter i Sverige har år 2030?
    
Välkommen till en dag arrangerad av Lighthouse och CLOSER med stöd av EMMA och NÖKS då vi bland annat tar del av resultat från Sjöfartsverkets regeringsuppdrag om kust- och inlandssjöfart, presenterar pågående projekt som berör inre vattenvägar, och spanar framåt mot framtidens hållbara transporter.
    
En dag för alla som är intresserade och engagerade i inlands- och kustsjöfart, där vi kan mötas, utbyta idéer och gemensamt bidra till arbetet för en hållbar sjöfart.
    
Program och anmälan
    
2017-01-23

Dela Vattenbussen med dina vänner!