Öppet möte om Maritimt samverkanskluster i Stockholm-Mälarregionen

Mälardalsrådet


    
Mälardalsrådet bjuder in till ett öppet möte för att diskutera möjligheterna med ett maritimt samverkanskluster i Stockholm-Mälarregionen.
    
I regionen finns en omfattande maritim verksamhet som innefattar ett flertal branscher och sektorer. Vid mötet den 26 januari tar vi avstamp i regionens förutsättningar och potential och lyssnar till framgångsexempel från andra regioner. Vi får även höra mer om regeringens arbete med maritim näringsutveckling.
    
Tid:
Torsdag 26 januari 10:00-13:00, inkl. lunch. Registrering och kaffe från kl. 09:30
Plats:
Mälardalsrådet, Kollektivtrafikens Hus Centralplan 3, Stockholm
Målgrupp:
Aktörer och intressenter med kopplingar till och intresse för maritim näringsutveckling.
    
Läs mer på Mälardalsrådets hemsida
    
2017-01-23

Dela Vattenbussen med dina vänner!