Det pågår en kamp om attraktiva vattennära lägen

Kampen om kajerna


    
Det pågår en kamp om attraktiva vattennära lägen. Bostäder, restauranger och cykelbanor slåss om utrymmet längs kajerna. Sjöfarten kommer att spela en viktig roll i framtiden, inte bara för passagerartrafik utan även för godstransporter, men det fungerar inte utan kajer. Samtidigt måste Stockholm få vara en levande sjöfartsstad.
    
Handelskammaren presenterar tio åtgärder för att lyfta sjöfartsnäringens betydelse för huvudstadsregionen. Politiker och representanter för näringen är på plats och diskuterar sjöfarten i huvudstadsregionen.
    

Medverkande:

Jan Valeskog, (S), biträdande finansborgarråd rörande exploatering och infrastruktur
Gustav Hemming, (C), Miljö-, skärgårds- och regionplanelandstingsråd, Stockholms läns landsting
Peter Hellgren, vice vd, Viking Line
Susanna Hall Kihl, grundare, Vattenbussen
Lotta Andersson, projektledare, Stockholms Handelskammare
    
Datum: 26 januari
    
Läs mer om detta evenemang
    
    2017-01-23

Dela Vattenbussen med dina vänner!