Maritimt samverkanskluster för vattenburen kollektivtrafik

Den 11 september hölls det första arbetsgruppsmötet i Mälardalsrådets Maritima samverkanskluster. Vattenburen kollektivtrafik lett av Susanna Hall Kihl var först ut. Övriga arbetsgrupper täcker områdena godstransporter på vatten, maritim teknologi samt fritid och turism.


Pendelbåt Ekerö-Stockholm

Bakgrunden till arbetsgrupperna är Mälardalsrådets öppna möten tidigare i år med diskussioner kring ett maritimt samverkanskluster i Stockholm-Mälarregionen. För att ta arbetet vidare bildades fyra fokusgrupper. Nu påbörjas en kartläggning inom respektive område dit intresserade aktörer inbjuds att delta i arbetet.

Detta maritima kluster är ett sätt att koordinera gemensamma behov, synliggöra och stärka den maritima näringen.

Vattenburen kollektivtrafik


Vid det första mötet i fokusgruppen vattenburen kollektivtrafik diskuterades syfte, bakgrund, läget idag och i synnerhet, vad vill vi uppnå? Vi började med att kartlägga innehåll och avgränsningar samt diskutera hur man kan gå vidare inom området.

Trots de hinder och utmaningar som avhandlats fanns ett tydligt intresse och engagemang. En del i detta är att tydliggöra nyttor och kostnader som den vattenburna kollektivtrafiken ger upphov till för att ge politiker och samhällsplanerare verktyg att fatta väl underbyggda beslut, och ge näringen tydligare förutsättningar.

Nästa möte äger rum den 16 oktober kl 13.00-15.00 hos Mälardalsrådet, Kollektivtrafikens hus, Centralplan 3, Stockholm.

Anmäl dig till mötet genom att maila till [email protected]
Hör även av dig till Susanna Kihl om du vill veta mer eller engagera dig i gruppen.

2017-10-09

Dela Vattenbussen med dina vänner!