Kritiska Frågor

Frågan kring pendelbåtar och kollektivtrafik till sjöss återkommer ständigt på den politiska agendan. Trots det ser vi sällan några mer genomgripande förändringar på området. Men vad beror det på? Har vattenvägarna de facto något att erbjuda en växande stad? Vilka är i så fall de största hindren och utmaningarna? Här reder vi ut begreppen kring vattenvägens kritiska frågor.

    
Givet att befolkningen i storstäderna ökar snabbare än tidigare, att miljöaspekterna tillskrivits ett högre värde och styrmedel såsom trängselskatt för bilister har det nu blivit dags att på djupet undersöka vattenvägarnas möjligheter att bidra i de utmaningar regionförstoringen innebär.
    
Vattenbussen vill skapa en attraktiv hållbar kollektivtrafik som utgår från resenärens behov. Det ska gå snabbt och smidigt att transportera sig med goda bytes- och anslutningsmöjligheter. Hela resan ska kännas bekväm och det bör finnas möjlighet till ett värdefullt utnyttjande av restiden.

Foto: Ola Ericson - Stockholmsfoto


Traditionellt används vattenvägarna endast i undantagsfall. Då gärna med ett romantiskt skimmer över sig. Att i sakta mak glida fram i solen med en kaffekopp i handen. Det är säkert något vardagsresenären skulle tycka vore trevligt, men ingenting man väljer i praktiken.
    
När det är svårt att få ihop vardagen prioriteras effektiva färdmedel med hög turtäthet, färre byten och kortare restid. För att också locka inbitna bilister behöver det, förutom att upplevas rationellt och effektivt, också vara bekvämt och trevligt. Kollektivtrafik på vatten har goda möjligheter att komplettera såväl gång & cykel, som övriga kollektivtrafikslag och därmed skapa synergier för en långsiktig hållbar stadsutveckling. Men, det finns ett antal mer komplexa frågeställningar innan vattenvägens fulla potential kan frigöras.
    
2012-11-01

Dela Vattenbussen med dina vänner!