Vattenvägen tar plats på Persontrafik 2014

På Persontrafikmässan samlas de traditionella kollektivtrafikslagen – buss, spårbunden trafik och taxi. Men i år kommer även vattenburna trafikslag att representeras. Detta mot bakgrund av att vi i klimatutmaningens tid måste använda alla tillgängliga resurser på bästa sätt för en hållbar framtid. I Vattenbussens monter på Älvsjömässan kan vi i veckan inspireras av resultaten från pågående forsknings- och innovationsprojekt i samverkan med högskolor och offentlig sektor.

    
Under snart sex år har initiativtagaren och grundaren till Vattenbussen AB, Susanna Hall Kihl, strävat efter att vattenvägarna ska tas tillvara i hållbarhetens namn. Genom att integrera vattenvägarna som en tillgänglig infrastruktur kan visionen om hållbara attraktiva städer enklare uppnås. - I dagsläget stirrar vi oss ibland smått blinda på att frigöra urbant gatuutrymme för separata kollektivtrafikkörfält, när vi istället skulle kunna använda vattenvägen, menar Susanna.
    
- Att åka båt är, i motsats till vad många tror, faktiskt inget självändamål för mig, men det är och förblir en reell möjlighet för att råda bot på några av våra stora utmaningar, säger Susanna Hall Kihl. Jag menar som att vi behöver bygga fler bostäder, minska stress, klimatpåverkan och trängseln i rusningstid och uppnå kortare pendlingstider. Människor har ett liv att leva! Väldigt få önskar göra det i en bilkö eller ihop trängda med en massa andra i dagens överbelastade kollektivtrafik, säger Susanna.
    
Forsknings- och innovationsprojektet ”Koll på vatten” har konstaterat att det är avgörande att vattenvägarna tas med i tidiga skeden av samhällsplaneringen. Den samhällsnytta som kan skapas beror helt och hållet på hur det hela planeras och förverkligas.
- Nycklarna till att frigöra vattenvägens potential ligger dessvärre ofta i gränslandet mellan olika aktörers ansvarsområden, vilket försvårar det hela, fortsätter Vattenbussens VD.
    
Alla stora infrastrukturinvesteringar benämns ”objekt” och tas upp i nationella eller regionala transport- och länsplaner, men eftersom vattenvägen redan ligger på plats har inga egentliga stora satsningar ansetts behövas. Tyvärr skapar detta dock ett slags moment 22 i transport-Sverige. När inga stora satsningar görs och vattenvägen inte tas upp som ett objekt hamnar frågan automatiskt lägre ner på prioriteringslistan. Det gäller prioriteringslistan hos innovationsmyndigheter, hos investerare såväl som hos samtliga offentliga aktörer.
    
”- Cykeln är min favoritparallell”, berättar Susanna. Där har vi gjort det och lyckats! Tagit ett gammalt beprövat recept, förnyat det och bestämt oss för att satsa ordentligt, utarbeta gemensamma strategier, göra genomgripande visualiserings- och kommunikationssatsningar för att nå resenärerna och sist men inte minst också låta trafikslaget förverkligas och ta form i stadsbilden. Ja, och det fina i kråksången är att vattenvägen redan har med sig sitt egna körfält!, avslutar Susanna leende.
    
Varmt välkomna till monter C02:40 där ni finner representanter från såväl Vattenbussen som från KTH och Trafikverket.
    
Lyssna gärna till seminarium ”Hur kan vattenvägarna bidra till ett hållbart transportsystem” nu på onsdag 29/10 kl 14.30 i sal T1 på Älvsjömässan.
    
Pressbilder finner ni här,
    
eller kontakta oss på susanna.kihl@vattenbussen.se, 0707-61 66 42 eller tillfälligt denna vecka pga mobilproblem 0707-61 70 22.
    
    
2014-10-27

Dela Vattenbussen med dina vänner!