Film från grannen

Det finns många sätt att frigöra den potential som urbana vattenvägar besitter. Här visas ett av dem:
    

    
Lämpligen byggs dock bryggor och angöringspunkter så att även andra typer av fartyg kan nyttjas.
    
2015-08-27

Dela Vattenbussen med dina vänner!