Vattenbussarnas T-bana i Venedig

Hela Venedigs kollektivtrafik i de centrala delarna bygger på båtar. Alla andra trafikslag är förbjudna, vilket medfört att staden idag försörjs av ett väl utbyggt system av båtlinjer.


Många förknippar Venedig med dess berömda handdrivna gondoler. Dessa små fartyg, speciellt designade för Venedigs grunda och trånga vattengränder dominerade förr helt transporterna på vattnet. Efter propellern och ångmaskinens intåg fick Venedig 1881 sin första mekaniskt drivna vattenbuss.
    
Idag består trafiknätet av totalt ca 152 vattenbussar som årligen transporterar uppåt 180 miljoner passagerare, såväl turister som Venedigbor. Som jämförelse transporterade Stockholms tunnelbana 2009 ca 307 miljoner passagerare.


Även om Stockholm ofta kallas för Nordens Venedig så är förutsättningarna kring stadens vattenvägar inte rakt av jämförbara. Geografin och den redan väl utbyggda landtrafiken gör att Mälardalens vattenvägar lämpar sig bättre för längre direktlinjer och kompletterande tvärförbindelser.
    
Trots skillnaderna finns en hel del att dra lärdom av, bland annat fartygstyperna, biljettsystemet och terminalerna som tillsammans bidrar till den höga effektiviteten i Venedigs trafiknät.
    
Vill du testa att åka vattenbuss i Venedig? Följ med på en tur!

Dela Vattenbussen med dina vänner!