Kollektivtrafiken bör utgöra en större andel

I samrådsunderlaget för väg 261, Ekerövägen, konstateras att kapaciteten i relation till dagens trafikmängder är för låg och att risken för köbildning är stor.
    
Vidare dras slutsatsen att kollektivtrafiken bör utgöra en större andel av den totala trafiken på Ekerövägen. Ett par dagar innan julafton (2009) löpte samrådstiden ut för utställningsförslaget om Ekerövägen.
    
På frågan om hur det fortsatta arbetet och tidplanen ser ut svarar Carl-Erik Klockars på Vägverket, ansvarig projektledare för utredningen, i januari 2010, så här:
    
-"Det finns inget nytt! Ingen tidplan för fortsättningen finns heller, då fortsättningen inte är beslutad.
    
Nu skall förstudien avslutas och sedan sändas till Länsstyrelsen för beslut ”Betydande Miljöpåverkan”. Detta enligt den fortsatta processen. Tiden för Länsstyrelsen att fatta sitt beslut råder inte Vägverket över, det kan ta tid.
    
Därefter fattas beslut hur fortsättningen blir! Det är som du förstår en ”het” politisk fråga, så det är omöjligt att sia om utgången."

    
På Vattenbussen kan vi bara konstatera att det är många aktörer som vill vara med och besluta om Ekerövägens framtid.

Dela Vattenbussen med dina vänner!