Vägen till fler bostäder och nya transportlösningar

Varmt välkommen till Maritima Mötesplatsen, Hamngatan 1, i Almedalen måndagen den 29 juni kl 9.00 - 9.50 då slutsatserna från det treåriga FoI-projektet "Koll på vatten" presenteras och vattenvägens plats i ett hållbart samhälle debatteras.
    
I debattpanelen deltar Sjöfartsverkets Generaldirektör VD Ann-Catrine Zetterdahl, Trafikverkets Tiina Ohlsson, Enhetschef Användbarhet, Trafiklandstingsråd Kristoffer Tamsons, SLL och Peter Wågström, koncernchef och VD för NCC.

    
Dagens bostadsbrist är akut. Samtidigt blir trängseln allt större både i kollektivtrafiken och på vägar och spår. Genom samplanering av bostäder, infrastruktur och kollektivtrafik kan vi bygga mer till fler och skapa bättre flyt i trafiken.
    
Vattenvägens möjlighet att skapa synergier med cykeln och på andra sätt stötta utvecklingen av hållbara attraktiva städer har länge varit på tapeten, men i brist på konkreta kunskapsunderlag har det inte hänt särskilt mycket i praktiken.

Bild på sjönära bostäder intill Hammarby sjöstad. Bilden visar bostadshus intill kajen där en vattenbuss ligger parkerad.


Nu har det gränsöverskridande samverkans- och forskningsprojektet ”Koll på vatten” publicerat sin slutrapport efter tre intensiva år. Därmed finns förutsättningarna att gå från ord till handling. Men vad behöver göras för att ta tillvara denna naturliga infrastruktur? Vilka är de kritiska frågorna för att lyckas och vem tar ansvar för vad? Det diskuterar vi tillsammans med insatta personer på området.
    
Seminariet hålls inom ramen för projekt Vattenvägen 365, ett samarbetsprojekt mellan Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, och Vattenbussen.
    
Programmet för Almedalen
    
2015-05-26

Dela Vattenbussen med dina vänner!