Vattenbussen i samarbete med Handelshögskolan

Hur ser en optimal affärsplan ut för en vattenbusslinje mellan Ekerö och Stockholm city? Det fick 32 masterstudenter på Handelshögskolan i Stockholm svara på när Vattenbussen var den som satte problemställningen till deras Live Case arbete.

    

Studenterna på masterprogrammet general management (företagsledarutbildning) fick under en vecka arbeta med att identifiera och utveckla en optimal affärsmodell för hållbar kollektivtrafik på vatten. En fredag i april presenterades resultatet som intressant nog visade att även en mindre och mer perifer kommun i Stockholmsregionen som Ekerö kan uppnå en turtäthet och service i klass med innerstadens utan att för den skull de enskilda resenärerna måste betala utöver det vanliga.
    
Att korsbefrukta teori med verklighetsbaserade utmaningar ger möjlighet till nya perspektiv. Samverkan mellan det offentliga, akademin och olika delar av näringslivet tror vi på Vattenbussen är oerhört centralt för att hitta nya typer av affärsmässiga lösningar som kan bidra till utvecklingen av det hållbara samhället.

Illustration av gruppen IPO - initial public offering - från Live Case arbetet. Bilden visar hur de olika intressenterna prioriterar.


    
    
    
2014-05-16

Dela Vattenbussen med dina vänner!