Helhetssatsning avgörande för samhällsnytta

Inte minst i Stockholmsområdet har det diskuterats huruvida vattenburen kollektivtrafik kan bidra med samhällsnytta eller ej. Nu visar en ny delrapport från Koll på vatten att graden av samhällsnytta och ekonomisk utveckling går att påverka. Avgörande är att planeringen av vattenburna system kommer in tidigt och involveras i den övriga strategiska samhällsplaneringen.

    
Som en del inom forsknings- och innovationsprojektet Koll på vatten genomfördes tidigare i år en internationell informationssökning för att kartlägga kunskapsläget kring området vattenburen kollektivtrafik. Det vetenskapliga materialet har därefter analyserats och sammanställts i rapporten Omvärldsanalys urbana vattenvägar, som ger en bild av hur vattenburen kollektivtrafik kan utvecklas för att maximera samhällsnyttan och ekonomisk utveckling (se figuren nedan).

Pyramiden illustrera ett tillvägagångssätt för att maximera samhällsnytta och ekonomisk utveckling vid planering och framtagande av vattenburen kollektivtrafik.


Pyramidens samtliga faktorer är mer eller mindre beroende av varandra och det är avgörande att arbeta utifrån ett systemperspektiv – nerifrån och upp. Centralt är att kontinuerligt optimera mot minimalt footprint och maximalt upplevt flyt för resenären, vilket kräver en viss iterativitet i processen.
    
Den totala arean symboliserar den samlade nyttan och ju längre ner du startar i pyramiden desto större blir värdet. Att SL drar slutsatsen att pendelbåtar saknar samhällsnytta beror alltså på att deras arbete fokuserat endast på tringelns topp. I triangelns botten är graden av komplexitet störst. Frågorna är bredare och en enskild aktör har sällan full rådighet. Men insatserna i botten blir alltså också tongivande för utväxlingen av den samlade nyttan av en satsning på ett vattenburet trafiksystem.
    
Omvärldsanalys urbana vattenvägar finns att ladda ner här.
    
    
    
2013-08-13

Dela Vattenbussen med dina vänner!