Landstinget i Stockholms län beslutar om pendelbåtar

På trafiknämndens senaste möte togs frågan om pendelbåtar upp. Utifrån Trafikförvaltningens senaste utredning om tre nya pendelbåtslinjer i Mälaren fattades beslut om nya försök. En av försökslinjerna är den linje som Vattenbussen i sin begynnelse vurmade för, nämligen Ekerö – Stockholms innerstad.

    
Vid sidan om linjerna Solna strand – Årstadal och Kungsholms torg – Söder Mälarstrand – Klara Mälarstrand fattades beslut om trafik mellan Ekerö – Klara Mälarstrand med trafikstart i mitten av 2015. Klokt nog inkluderades Gamla Stan som ett stopp på vägen. Positivt är vidare att trafiken kommer att integreras såväl i SLs reseplanerare som i betalsystemet.


Vad gäller Ekerölinjen ställer försöket dock en del krav på resenärernas välvilja, flexibilitet och uppmärksamhet. Hållplatsen på Ekerö kommer att alterneras mellan två platser beroende på om det är isfri tid eller inte (Tappström och Jungfrusund).
    
Vidare är försökets ambitionsnivå begränsad vad gäller turtätheten. Eftersom trafikens syfte främst är arbetspendling bedrivs ingen trafik på helger och under SLs sommartidtabell. På vardagsmorgonen kan resenären åka från Ekerö antingen kl 6.15 eller kl 8.00. Annars blir det eftermiddagsturen kl 17.15. Tveksamt om detta är en särskilt attraktiv turlista, men det kanske är en start som kan leda till något bättre.
    
Vi ser fram emot att få förtydligat längre fram vad det är försöket avser mäta dvs vilka utvärderingsfaktorer, som blir tongivande för om försökets utfall anses positivt eller inte.
    
Glädjande är att man parallellt påbörjar ett arbete kring hur utformningen av moderna pendelbåtar bör se ut. Det bådar gott för framtiden.
    
Här hittar du Trafiknämndens egna utlåtande Nya pendelbåtslinjer på Mälaren.
    
    
    
2014-06-19

Dela Vattenbussen med dina vänner!