Klimatmiljonsprojekt delrapporterar

På temat förutsättningar för en hållbar kollektivtrafik på vatten i Stockholmsregionen presenterar Svenska Miljöinstitutet (IVL) en ny intervjustudie. Här samlas och kartläggs perspektiv och uppfattningar hos politiker, tjänstemän och sakägare. Rapporten bjuder på intressant läsning och kloka reflektioner.

    
För en bransch som man ofta hör anklagas för ”alltför mycket tyckande” är resultatet påfallande. Respondenterna tycks alla ha en ganska klar uppfattning om vilka egenskaper en hållbar kollektivtrafik behöver ha, vilka hinder som föreligger, samt vilka åtgärder som krävs för att förverkliga en miljömässigt och ekonomiskt hållbar båtpendling. Det intressanta är dock att man i viss mån ”vet” saker som går stick i stäv med varandra. En påfallande brist på samsyn om fakta åskådliggörs.
    
I rapporten är man tydlig med att de åsikter som framförs är sådant som berättats under intervjuerna och att mycket få av påståendena är faktagranskade. Mycket klokt konstaterar IVL vidare att det inte alltid är sanningen som skapar förutsättningarna utan snarare uppfattningen av sanningen och attityderna gentemot sjötrafiken, vilka inte alls behöver vara baserade på fakta!
    
Från Vattenbussens sida noterar vi ett fortsatt behov av en ökad kunskapsnivå kring vattenburen kollektivtrafik och dess förutsättningar.

Bild: Ola Ericson, Stockholmsfoto
Bild: Ola Ericson, Stockholmsfoto


Värt att notera är vidare att avsaknaden av politisk vilja pekas ut som en central faktor till varför det idag inte finns en fungerande båtpendling i Stockholm. Breda överenskommelser mellan politiska partier samt mellan kommuner och landsting efterlyses.
    
Rapporten Förutsättningar för en hållbar kollektivtrafik på vatten i Stockholmsregionen finner du i sin helhet via länken.
    
    
    
    
2014-08-25

Dela Vattenbussen med dina vänner!