Vilken potential har vattenburen kollektivtrafik i region väst

Nyligen släpptes den andra delrapporten inom FoI-projektet ”Koll på vatten”. Det har tidigare konstaterats att det behövs mer konkret kunskap gällande vattenburen kollektivtrafik och rapporten "Kollektivtrafik på vatten - potentialbeskrivning region väst" blir nu ett tillskott för det fortsatta arbetet.

    
Syftet var att visa om vattenvägarna kan bidra i att tackla de utmaningar som kapacitetsbrist, regionförstoring och behov av nya bostäder innebär och vad som i så fall är kritiska faktorer på området.
    
Tack vare insatser från Västra Götalandsregionen (inklusive Västtrafik), Trafikverket region väst, Göteborgsregionens kommunalförbund och Göteborgs stad kunde en konkret regional kartläggning göras för Västra Götalandsregionen.
    
Rapportens resultat visar att för att kunna frigöra den potential som vattenvägarna bedöms ha, krävs nya perspektiv och angreppssätt.

Potentialbeskrivning region väst, en delrapport inom forsknings- och innovationsprojektet Koll på vatten. Ökad kunskap och studie av potential i region väst.
Klicka för pdf version

Vattenvägen som ett reellt transportalternativ måste komma in långt tidigare i planeringsprocesserna. Vidare behöver konkreta utvärderingsmetoder och prestandaparametrar utarbetas.
    
Nu tas det sista greppet för att summera arbetet inom projektet ”Koll på vatten” inför en slutrapport till årsskiftet.
    
N.B. Enligt nya uppgifter från Trafikverket genomfördes, parallellt med slutförandet av denna rapport, förnyade prognosberäkningar av framtida kapacitetsbehov på väg 155, vilka pekar på en sannolik fortsatt brist på transportkapacitet.
    
    
    
2014-08-14

Dela Vattenbussen med dina vänner!