Kan kollektivtrafik på vatten bidra till hållbara attraktiva städer?

I årets Almedalen anordnar Vattenbussen ett diskussionsinriktat seminarium på temat Vattenvägarnas möjligheter – kan kollektivtrafik på vatten bidra till hållbara attraktiva städer? Seminariet äger rum torsdagen den 4 juli kl 10:00–12:00. Plats: Maritima mötesplatsen, Hamngatan 1 i Visby.

    
Kollektivtrafik är en nyckelfråga för en hållbar stadsutveckling, och för att möta de utmaningar som klimatpåverkan och regionförstoring innebär för Sveriges storstäder krävs en effektiv resursanvändning och en integrerad samhällsplanering. Vad har vattenvägarna för möjligheter att bidra till den urbana kollektivtrafiken och byggandet av hållbara attraktiva städer?
    
Välkommen till Vattenbussens tvåtimmars seminarium med en rad korta relevanta föredrag och avslutande diskussion och debatt. Kan båtpendling bidra till ökad kapacitet i transportsystemet? Hur säkerställer vi att vattenvägens potential tas tillvara? Kan sjötrafiken mäta sig med övriga kollektivtrafikslag ur miljösynpunkt? Seminariet äger rum
torsdagen den 4 juli mellan kl 10:00–12:00 vid den Maritima mötesplatsen, Hamngatan 1 i Visby.
    
Vi hoppas på en givande diskussion med spänst och dynamik som tar sikte på framtiden och kan generera ett fortsatt arbete för att ta tillvara vattenvägarnas potential och utvecklingen av vattenburen kollektivtrafik. Välkomna att delta i samtalet!

Sjöfartsforums maritima mötesplats i Almedalen

Moderator för tillställningen är Anna Risfelt Hammargren, VD Sjöfartsforum.

Program och medverkande

Vattenburen kollektivtrafik – en fråga värd högre prioritet
Susanna Hall Kihl, Vattenbussen AB
    
Utmaningar i Stockholmsregionen
Helena Sundberg, Regionchef Trafikverket Stockholm
    
Kan befintlig flotta svara mot framtidens krav?
Alf Norgren, VD Skärgårdsredarna
    
Erfarenheter från ett konkret pilotförsök – medskick till framtiden
Anders Rörby, fd projektledare Sjövägen
    
Reflektion Västkusten
– nya skyttlar på väg
Bertil Pevantus, VD Styrsöbolaget
    
Båtpendling för ökad kapacitet?
Kjell Jansson, Trafikanalys
    
Kan samplanering av bostads-
byggande, infrastruktur och kollektivtrafik skapa miljövinster och synergieffekter?
Mikael Stamming, utvecklingsdirektör Region Skåne
    
Omvärld i förändring – trender och konsekvenser för kollektivtrafiken i Stockholm
Anders Lindström, förvaltningschef Trafikförvaltningen
    
Fartygets möjligheter och begränsningar - material,
skrovformation och drivsystem:
Magnus Burman, Dr forskare lättviktskonstruktioner KTH
Arne Lindström, Dynalift E-Boats AB
Joachim Skoogberg, Echandia Marine AB

    
Mats Andersson, Prospero
    
Fullständig programinformation finns på Almedalsveckans officiella hemsida.
    
2013-06-19

Dela Vattenbussen med dina vänner!