Kunskap och kompetens för attraktiv kollektivtrafik

Vid årsskiftet startar ett nytt forsknings- och kompetenscentrum för kollektivtrafik i Lund, K2. Arbetet kommer att ledas av VTI (statens väg- och transportforskningsinstitut) tillsammans med Lunds universitet och Malmö högskola. Som finansiär till K2 står förutom ovannämnda aktörer även Vinnova, Trafikverket och Formas samt Sveriges tre storstadsregioner.

    
Idén med forskningscentret K2 är att öka samverkan mellan bransch, samhälle och akademi. Genom att involvera branschen i kollektivtrafikforskningen ska forskningen lättare få praktiskt genomslag och leda till varaktig förändring. För att lyckas skapa hållbara urbana transportsystem och öka andelen som reser kollektivt behövs nya lösningar och innovationer för hur framtidens resor ska se ut. Satsningen på ett kompetenscentrum för att öka forskningen och utvecklingen inom området är helt klart ett initiativ i rätt riktning.
    
Arbetet med K2 startar nu vid årsskiftet men väntas inte vara fullt utbyggt förrän om 2 år. Sammanlagt kommer ett 30-tal forskare att vara knutna till centret. Forskningen ska försöka bredda synen på kollektivtrafik till att inte bara omfatta frågor gällande teknik och stadsplanering. Därför knyts även specialister inom beteendevetenskap, kommunikation och statskunskap till K2.
    
Nu ser vi fram emot att även vattenvägarna vävs in i det framtidsinriktade utredningsarbetet!


    
2012-11-06

Dela Vattenbussen med dina vänner!