Förslag på försök med nya pendelbåtslinjer på Stockholms inre vatten

I juni förra året beslutade trafiknämnden i Stockholms läns landsting att ge SL i uppdrag att genomföra en utredning i syfte att ge förslag på försök med nya pendelbåtslinjer. Syftet var att i enlighet med landstingets budget kunna starta nya pendelbåtslinjer redan under 2012.
    

Djurgårdsfäjan smyger fram i gryningen
Foto: Niclas Dahlström

Den 16 januari offentliggjordes utredningsrapporten, vars slutsats och rekommendation är att utöka och utveckla den trafik som redan idag bedrivs på någon form av kommersiell basis. Den ena föreslagna sträckan är Hammarby sjöstad - Nybrokajen. Den andra är den sträcka där man sedan augusti 2010 gör ett försök med att låta SL-kortet gälla ombord dvs Nybrokajen - Nacka - Lidingö - Frihamnen. Förslagets ambition är att skapa avlastning av Slussen under förestående byggnation.
    
En reflektion från Vattenbussens sida är att det generellt är positivt att man börjar arbeta mer metodiskt kring satsningar på vattenvägarna. Emellertid är uppdragets korta tidsperspektiv olyckligt.
    
Med uppdraget att föreslå nya linjer redan inom några månader blir man hänvisad till befintlig flotta (det tar ca 2 år att bygga nytt), vilket i sin tur också begränsar vilka hastigheter som undersöks. Idag gäller max 12 knop dvs ca 22 km/h.
    
Ur ett kollektivtrafikperspektiv kan det dock finnas anledning att ifrågasätta fartbegränsningen på vissa sträckor. I alla fall om ambitionen är en hållbar stad där det går att ta sig fram även under rusningstid.
    
2012-01-20

Dela Vattenbussen med dina vänner!