Fyra filer förbi Drottningholm

Nu har en överenskommelse träffats om inriktningen för hur Förbifart Stockholm ska anslutas till Ekerövägen. I överenskommelsen ingår att Ekerövägen byggs om till fyra smala körfält i syfte att åstadkomma en robust förbindelse där kollektivtrafiken får egna körfält i båda riktningar under högtrafik.
    
Det hela beskrivs som en robust och långsiktigt hållbar trafiklösning för Ekerö. Positivt är att överenskommelsen innebär en stor förbättring för kollektivtrafiken, som blir betydligt mer attraktiv när framkomligheten ökar även under eftermiddagen. Detta får förhoppningsvis även positiva följder för bilisterna, som fortsatt får samsas i ett körfält i vardera riktning.
    

Foto: Ola Ericson, Stockholmsfoto
Foto: Ola Ericson, Stockholmsfoto


Överenskommelsen har fattats mellan Trafikverket, Ekerö kommun, Statens Fastighetsverk och Riksantikvarieämbetet efter omfattande samråd. Även Länsstyrelsen har deltagit i diskussionerna. Parterna kommer, enligt uppgift, att fortsätta sitt nära samarbete för att säkra att intentionerna i överenskommelsen fullföljs.
    
Kommunstyrelsens ordförande i Ekerö Kommun, Peter Carpelan (M), kommenterar:
    
- Jag är glad å ekeröbornas vägnar att vi efter många omfattande samråd får fyra anpassade körfält som underlättar ekeröbornas framkomlighet samtidigt som vi säkerställer världsarvet Drottningholm och dess unika natur- och kulturmiljö. Överenskommelsen realiserar de förbättringar som krävs för ekeröbornas framkomlighet nu och i framtiden. En bättre framkomlighet gynnar inte bara Ekerös framtida utveckling utan hela Mälardalsregionen.
    
Idag bor 25 000 invånare på Ekerö och trafiksituationen är ohållbar. Fram till 2030 beräknas kommunen växa med i snitt 400 personer per år.
    
Även svt rapporterar.
    
    
2011-04-07

Dela Vattenbussen med dina vänner!