Lokalt uppror på Ekerö

Redan 2005 konstaterade dåvarande Vägverket i sin utredning av väg 261 att nästa bilburna arbetspendlare blir droppen som får bägaren att rinna över. Sedan dess har befolkningen ökat med knappt 1500 personer.
    
I början av februari fick den rådige ekeröbon Ulf Ekbrandt nog och startade på eget initiativ facebookgruppen "Gör något åt köerna på Ekerövägen nu!". På några veckor har gruppen samlat drygt 250 medlemmar.
    
En kort uppdatering av läget kring Ekerövägen ger vid handen att förhandlingarna kring reversibla körfält har strandat. Istället läggs nu allt fokus på ett fjärde körfält som ska ge kollektivtrafikens bussar ett eget körfält även i köerna hem på eftermiddagarna.
    
I Ekerö kommun har invånarna 15% fler personbilar i trafik per capita än resterande del av länet. Möjligen beror detta på att de kollektiva alternativen inte riktigt håller måtten med bussar som sitter i samma övermäktiga eftermiddags-köer som bilarna.
    
Oavsett om ett fjärde körfält kommer till stånd så kommer bilisterna dock fortsatt att vara hänvisade till ett körfält i vardera riktning under rusningstid. En ökad andel kollektivtrafikanter är alltså att hoppas på.
    

Bilköer på Ekerövägen


    
2011-03-21
2011-03-21

Dela Vattenbussen med dina vänner!