Waterbourne Rapid Transit

Det finns ett antal, vad jag brukar kalla, "naturlagar" gällande resenärers benägenhet att välja kollektiva färdmedel.
    
Restiden från start till mål är bland det allra viktigaste när vi väljer hur vi ska ta oss till arbetet eller andra ärenden i vardagen. Stor roll spelar också turtätheten och antalet byten, som vi måste göra längs vår resa. Att det finns bra anslutningsmöjligheter är självklart också väsentligt.
    
Alla som arbetar med kollektivtrafik är väl medvetna om allt detta. Du själv som resenär kan kanske också känna igen dig? Under senare år har det pratats en hel del om så kallad BRT, Bus Rapid Transit - en busslösning som tar hänsyn till just ovanstående faktorer.
    
Kanske finns begreppet WRT, Waterbourne Rapid Transit, någonstans i världen redan? Men om inte, så hoppas jag att landstingspolitikerna och kollektivtrafikleverantörerna i Stockholm-Mälardalen kan börja tänka i de banorna. Vi har sedan länge förstått att "mjölkbussen" inte är särskilt attraktiv för resenärerna. Varför vidhåller vi då att en båt alltid måste stanna på flera ställen längs resan?
    
Vattenvägarnas potential finns ingalunda enbart i korta tvärförbindelser. Längre direktförbindelser torde ha större möjlighet att minimera antalet bilar i Stockholmstrafiken och på hårt ansträngda landförbindelser. Däremot är det självklart alltid viktigt att välja en fartygslösning som är anpassad för ändamålet.
    
Ring mig (0707-61 66 42) om ni vill vara med och förändra världen... eller, nåja, men åtminstone kollektivtrafikutbudet i urbana miljöer på vatten.

personlig avsändare, Susanna Hall Kihl, Vattenbussen


Dela Vattenbussen med dina vänner!