Tydlig viljeyttring från Ekerö Kommun

Gårdagens abc-nytt rapporterade om kommunalrådet Peter Carpelans uppvaktning av trafiklandstingsrådet, Christer G Wennerholm. Äntligen en riktigt tydlig viljeyttring efter det enhälliga kommunstyrelsebeslut som togs i september 2010.
    
Definitivt ännu en delseger, men en hel del viktiga frågor återstår.
    
För att maximera samhällsnyttan krävs fokus på att värva inbitna bilister till kollektivtrafiken och när resenärerna väljer färdmedel är det den totala restiden från start till mål som är avgörande.
    
Alltså krävs:
* bra anslutningstrafik och tillräckligt med infartsparkeringar
* en noga utvald placering av hamnläge
* en turtäthet på minimum var 30e minut i rusningstrafik
* ett väl avpassat fartyg för ändamålet
    
Ekerö med sin enda väganslutning till övriga fastlandet har en fördel som forskningspunkt, då det blir lätt att mäta hur flödena förändras.
    
Men hur sätter vi pris på de samhällsvinster som en vattenbuss mellan Ekerö och innerstan skulle bidra med? Sparad restid per individ, ökad framkomlighet för de som trots allt behöver ta bilen, ökad rörlighet för kompetens och näringsliv, minskad stress i bilköerna, minskat bilflöde i innerstaden, etc.
    
Vattenbussen välkomnar ett professionellt angreppssätt på frågan, så att sjöfartens fulla potential att bidra i persontrafikfrågan kan frigöras.
    

    
2011-02-03

Dela Vattenbussen med dina vänner!