Ny politisk organisation för Sthlms Läns Landsting

I tisdags fattade landstingsfullmäktige beslut om en ny politisk organisation för Stockholms Läns Landsting, som beräknas få stor betydelse inte minst för passagerartrafiken till sjöss i Stockholmsområdet.
    
Nu inrättas en ny trafiknämnd som får ett samlat ansvar för kollektivtrafiken på land och till sjöss samt för personer med funktionsnedsättning. Nämnden får det övergripande strategiska ansvaret för planering och upphandling, samt ansvarar för landstingets trafikplanering och framtagande av förslag till trafikförsörjningsplan. Under den nya trafiknämnden tillsätts en särskild beredning för sjötrafik.
    

Tjock trafik på hamngatan.
Foto: Stockholms Bildbyrå

Ur Vattenbussens perspektiv ser vi positivt på att nämnden tar ansvar för den strategiska samordningen i de landstingsägda trafikbolagen SL och Waxholmsbolaget. Det är viktigt inte minst ur trafikinformations- och biljetthänseende. Men allra viktigast eftersom frågan om de underutnyttjade vattenvägarna hittills stannat vid det faktum att SL bara haft uppdraget att handha kollektivtrafik på land och räls - ej vatten. Medan Waxholmsbolaget å sin sida endast ansvarat för vattenvägarna i Saltsjön och utåt - ej Mälaren. Och så kommer ansvarsfördelningen fortsatt att se ut.
    
Mälaren har alltså hittills varit ingenmansland, men det får en professionell sjötrafikberedning mycket svårt att bortse ifrån. Äntligen noterar vi därför en ljusning och hoppas att ansvarsproblematiken kring Mälaren snart är ett minne blott. Detta kan inte tolkas som något annat än en tydlig öppning och en början på ansvarsfrågans segling mot en tydlig hemmahamn.
    
Vattenbussens förhoppning är att den nya organisationen är av godo både för befintlig skärgårdstrafik, men också för vattenburen arbetspendling och effektiva vardagsresor till sjöss.
    
2010-12-06

Dela Vattenbussen med dina vänner!