Mälaren inte längre mellan stolarna

Nu har landstingsstyrelsen presenterat ett förslag som innebär att det inrättas en ny nämnd med ansvar för kollektivtrafiken både på land och till sjöss. Nämnden ska planera och upphandla trafiktjänster, samt ta fram förslag till trafikförsörjningsplan.
    
Ambitionen med en sammanhållen trafiknämnd för kollektivtrafik och infrastruktur är att underlätta både planering och beställning av trafik, oavsett trafikslag.
    
Vattenbussen välkomnar möjligheten att samordna trafikinformation och biljettsystem mellan trafikslagen. Självklart ser vi också positivt på att ansvaret för eventuell kollektivtrafik i Mälaren därmed får en tydlig hemmahamn och inte längre hamnar mellan stolarna.

En beskrivning av ansvarssituationen för eventuell kollektivtrafik på Mälaren.

Inom nämnden kommer en speciell beredning för sjötrafikfrågor att skapas. De båda trafikbolagen SL och Waxholmsbolaget får nya roller.
    
2010-11-17

Dela Vattenbussen med dina vänner!