Stockholm Stad ska verka för ökad båttrafik

Nu är Stockholm Stads budget för 2011 presenterad. I denna konstateras glädjande nog följande:
    

Ett Strömmafartyg som lagt till vid Stadshuskajen.
Foto: Bildbyrån Stockholmsfoto

"När Stockholm växer måste kollektivtrafiken växa. Kollektivtrafik på vatten är en viktig del för att underlätta människors vardag och bidra till ett levande och miljövänligt Stockholm. Trafik- och renhållningsnämnden ska, utifrån sitt ansvarsområde, verka för att båttrafiken på Stockholms inre vatten ökar. I detta arbete är nya Slussen en naturlig knutpunkt för framtidens båtpendling."
    
Sammanfattningsvis är läget därmed att Stockholms Läns Landsting vill, Stockholms Stad vill, Ekerö Kommun vill.
    
Nu återstår "bara" att få det att hända!
    
2010-10-27

Dela Vattenbussen med dina vänner!