Enig kommunstyrelse vill satsa på pilotlinje mellan Ekerö och Stockholm

Som ett resultat av rapporten "Hur förverkligas vattenburen kollektivtrafik i Ekerö kommun" inlämnades på kommunstyrelsemötet den 14 september 2010 ett särskilt yttrande gällande pendelbåtar. Läs vidare om detta i kommunstyrelsens protokoll (sid 10-11).
    

Peter Carpelan
Peter Carpelan, kommunstyrelsens ordförande Ekerö Kommun

Alliansen ser höstens (2010) försök med SL-kortet till sjöss som ett första steg i att utveckla kollektivtrafiken på vatten inom Stockholmsregionen.
    
Nu vill alliansen som nästa steg genomföra ett mer omfattande pilotprojekt där fokus ligger på en optimal lösning utifrån miljö, tillgänglighet, säkerhet och effektivitet. I detta pilotprojekt vill man införa en pendelbåt som trafikerar Ekerö och Stockholms innerstad.
    
Alliansen föreslår att SL tillsammans med Ekerö kommun påbörjar en utredning om hur ett sådant pilotprojekt ska utformas och de lovar att verka för att en sådan utredning och en sådan pilotlinje kommer till stånd.
    
2010-10-17

Dela Vattenbussen med dina vänner!