Lokalpolitiskt initiativ med oberoende expertpanel

På onsdag den 1 september kl 19 bjuder Kristdemokraterna på Ekerö in allmänheten och ett antal oberoende experter till ett offentligt möte och debatt på temat "Dags för pendelbåt till Stockholms innerstad?".
    
På plats finns:
    
SSPA, marinkonsultfirma ägd av Chalmers stiftelse
    
Inger Linge, kommunfullmäktiges tillika landstingsfullmäktiges
    ordförande, samt fd kommunalråd på Ekerö
    
Michael Stjernström, ersättare i SL:s styrelse
    
Per Ekberg, bitr planeringschef Storstockholms Lokaltrafik dvs SL
    
Susanna Hall Kihl, grundare Vattenbussen
    
Välkommen dit och säg din mening!
    
Plats: Tappströmsskolans matsal

Centralbron mot Södermälarstrand.
Att lägga till i anslutning till andra kollektiva färdmedel kan vara väsentligt ur resenärernas perspektiv. Foto: Stockholmsfoto.se


    
2010-08-20

Dela Vattenbussen med dina vänner!